[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1998

Befolkningsstatistikk. Utenlandske statsborgere, 1. januar 1998:

Svenskene passerer danskene


I fjor var det vekst både i antall svenske og danske statsborgere her i landet. Men det er første gang siden den årlige statistikken startet i 1975 at svenskene passerer danskene. Det er nå i alt 20629 svenske statsborgere i landet, mot 18 438 danske statsborgere.
Alle fylkene i Norge hadde vekst i antallet svenske statsborgere i 1997. Bare i Oslo var økningen av svenske statsborgere på vel 1000 personer.

Etter to år med reduksjon i antall utenlandske statsborgere, var det i 1997 en liten økning i antallet. Ved årsskiftet bodde det 158 000 utenlandske statsborgere i Norge, noe som tilsvarer 3,6 prosent av befolkningen.

Flere europeiske statsborgere
64 prosent av de utenlandske statsborgerne er europeere. Det er svens-ker (20600), dansker (18400), bosniere (11600) og briter (10800) som utgjør de største gruppene. Antall europeiske statsborgere økte med 5000 i 1997. Svenske statsborgere stod for nesten 70 prosent av denne økningen.

Færre asiatiske statsborgere
Siden 1994 har det vært en årlig nedgang i antall asiatiske statsborgere i Norge. Dette skyldes at mange asiatere har fått norsk statsborgerskap de siste årene. I løpet av 1997 ble det 3400 færre med asiatisk statsborgerskap. Tallet på statsborgere fra Pakistan, Vietnam og Sri Lanka ble mest redusert, og den største nedgangen i asiatiske statsborgere har funnet sted i Oslo med drøyt 2000. De største asiatiske gruppene er fra Pakistan (7 480), Sri Lanka (3846), Vietnam (3 515) og Iran (3514).

I 1997 var det også en liten nedgang i tallet på statsborgere fra Afrika, Nord- og Mellom-Amerika, Sør-Amerika og Oseania.

Nedgang i utenlandske statsborgere i Oslo
Til tross for at de fleste utenlandske statsborgerne bor i Oslo (46 500), ble det i 1997 færre med utenlandsk statsborgerskap. Dette er tredje året på rad med nedgang. En av årsakene er at det bor mange utlendinger i Oslo som har fått overgang til norsk statsborgerskap.

I tillegg til Oslo har den største nedgangen funnet sted i Vest-Agder og Finnmark. Fylkene Østfold, Akershus, Vestfold og Rogaland har der-imot hatt den største økningen i antall utenlandske statsborgere i forhold til året før.

Overvekt av kvinner
Av utenlandske statsborgere i Norge var det ved årsskiftet 77 500 menn og 80 500 kvinner. Dette er et kvinneoverskudd på 4 prosent, mens det i befolkningen totalt er et kvinneoverskudd på 1 prosent. Aldersgruppen 20-49 år utgjorde 60 prosent av alle utenlandske statsborgere (43 prosent i befolkningen totalt). 16 prosent av de utenlandske statsborgerne var 50 år eller eldre (31 prosent i befolkningen totalt), og nesten 24 prosent 19 år eller yngre (26 prosent i befolkningen totalt).

Tabeller

 • Tabell 1. Utenlandske statsborgere, etter statsborgerskap. Fylke. 1. januar 1998
 • Tabell 2. Utenlandske statsborgere, etter sivilstand, alder og statsborgerskap. 1. januar 1998

  Ny statistikk

  Befolkningsstatistikk. Utenlandske statsborgere, 1. januar 1998.
  Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk, Aktuelle befolkningstal og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Mer informasjon og e-post: kaare.reidar.hoiby@ssb.no, tlf. 62 88 52 97, eller trude.jakobsen@ssb.no, tlf. 62 88 51 39.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 23, 1998 [an error occurred while processing this directive]