[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1998

Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, april 1998:

Svak konsumprisvekst i EØS-området


Harmonisert konsumprisindeks for EØS-området viser en vekst på 1,6 prosent fra april 1997 til april 1998. Den norske harmoniserte konsumprisindeksen viser i samme tidsrom en økning på 2,2 prosent.
Utfyllende opplysninger er dessverre ikke mottatt fra EUROSTAT, og oppdatert tallmateriale vil blir publisert senere.

Tabeller

 • Tabell 01. Harmonisert konsumprisindeks. Endring siste tolv måneder for utvalgte land

  Ny statistikk

  Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, april 1998.
  Statistikken utgis hver måned. Mer informasjon og e-post: ase.nossum@ssb.no, tlf. 21 09 47 61, eller lasse.sandberg@ssb.no, tlf. 21 09 47 16.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 23, 1998 [an error occurred while processing this directive]