[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1998:

Eksportunderskudd og høyt elforbruk


Forbruket av elektrisk kraft var i april 10 101 GWh. Det er en økning på 2,5 prosent fra samme måned året før, og er det høyeste som er registrert for denne måneden. Produksjonen var 9 510 GWh, en økning på 2,1 prosent fra samme måned i fjor. Norge importerte i april 591 GWh elektrisk kraft mer enn vi eksporterte.
Forbruket siste 12 måneder var 118 089 GWh. Det er en økning på 6,8 prosent fra forrige 12-månedersperiode hvor forbruket var relativt lavt. På 1990-tallet har forbruket i gjennomsnitt steget med 1,6 prosent årlig, mens den årlige veksten i produksjonen bare har vært 0,4 prosent.

I april var forbruket i kraftintensiv industri 2 542 GWh, en økning på 6,1 prosent fra samme måned året før. Siste 12 måneder var forbruket 29 781 GWh. Det er 4,9 prosent mer enn forrige 12-månedersperiode. Forbruket i kraftintensiv industri siste 12 måneder utgjør 25,2 prosent av det totale forbruket i Norge. Mens det var en nedgang på 4,8 prosent i elforbruket i produksjonen av kjemiske råvarer fra forrige til siste 12-månedersperiode, var oppgangen i elforbruket i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer på 4,5 prosent og i produksjonen av aluminium og andre metaller på 8,3 prosent.

Produksjonen av elektrisk kraft var i april 9 510 GWh. Det er 2,1 prosent mer enn i samme måned i fjor. I midten av april, mandag i uke 16, var fyllingsgraden i vannmagasinene 45,1 prosent. Det er 9,3 prosentpoeng høyere enn medianen (gjennomsnittet) for uke 16 i perioden 1982 til 1991. Hordaland var det fylket som hadde størst produksjon i april med 1 279 GWh. Nordland hadde nest størst produksjon med 1 074 GWh.

Stabilt eksportunderskudd
I april importerte Norge 591 GWh elektrisk kraft mer enn vi eksporterte. Eksportunderskuddet har vært relativt stabilt hittil i år. Til sammen er eksportunderskuddet hittil i år 2 320 GWh. Det utgjør 5,2 prosent av det totale forbruket i Norge i perioden. De fire første månedene i fjor var eksportunderskuddet hele 4 863 GWh, eller 11,5 prosent av forbruket.

Tabeller

 • Tabell 1. Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall

  Om statistikken
  Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

  [Figur 7]

  Figur 7: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-april 1998. GWh


  Ny statistikk

  Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1998.
  Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: pal.marius.bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller ann.christin.boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 23, 1998 [an error occurred while processing this directive]