[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1998

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 4. kvartal 1997:

Økt omsetning for forretningsmessig tjenesteyting


Omsetningen innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet var 15 prosent høyere i 4. kvartal 1997 enn i samme kvartal året før. Fra 1996 til 1997 steg indeksen med 16 prosent.
Omsetningen innenfor utleie av ma-skiner og utstyr uten personell og utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk gikk opp med vel 7 prosent i 4. kvartal 1997 sammenlignet med samme kvartal året før. Databehandlingsvirksomhet og forskning og utviklingsarbeid økte omsetningen med henholdsvis 19 og 12 prosent i samme periode. Omsetningen innenfor annen forrretningsmessig tjenesteyting gikk opp med 5 prosent.

Stor økning i utleie av arbeidskraft
Formidling og utleie av arbeidskraft økte med over 33 prosent i 4. kvartal 1997 sammenlignet med samme periode i 1996. Teknisk testing og analyse økte også med over 28 prosent i samme periode. Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon, annonse- og reklamevirksomhet og rengjøringsvirksomhet steg med henholdsvis 9, 14 og 8 prosent fra 4. kvartal 1996 til 4. kvartal 1997. Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet og etterforskning og vakttjeneste hadde en omsetningssvikt på henholdsvis 5 og 1 prosent i samme periode.

Tabeller

 • Tabell 01. Omsetningsindeks. Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet. Verdiindeks. 1. kvartal 1997=100

  Om statistikken
  Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister. Utvalget er på rundt 1 000 bedrifter og dekker om lag 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

  Ny statistikk

  Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 4. kvartal 1997.
  Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: solveig.nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller aud.midtsundstad@ssb.no, tlf. 62 88 54 31.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 23, 1998 [an error occurred while processing this directive]