[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 22, 1998

Norsk kulturbarometer, 1997

Aksjestatistikk, 1996

Lønnsstatistikk. Ansatte i andre sosiale og personlige tjenester i privat sektor

Lønnsstatistikk. Ansatte i privat undervisning, per 1. oktober 1997

Lønnsstatistikk. Ansatte innenfor private helse- og sosialtjenester, per 1. oktober 1997

Medlemmer i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, 1997

Arbeidskonflikter, 1997

Befolkningsstatistikk. Fødte, 1997

Fylkesfordelt nasjonalrekneskap, 1993

Jegerregister, 1997/98

Kontrollerte slakt, 1. kvartal 1998

Veitrafikkulykker med personskade

Løpende befolkningsstatistikk

Salg av petroleumsprodukter


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]