[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 22, 1998

Salg av petroleumsprodukter, april 1998:

Økning i salget av tung fyringsolje


Salget av tung fyringsolje har i perioden fra januar til april i år økt med 17,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Knapt halvparten av dette salget gjelder leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart. Salget av autodiesel og bilbensin viser også økning i årets fire første måneder, mens salget av fyringsparafin og lette fyringsoljer er redusert.
Samtidig som salget av tung fyringsolje øker, går salget av lette fyringsoljer og fyringsparafin ned. De siste fire måneder er det en reduksjon i salget på henholdsvis 18,3 og 11,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Når det gjelder salget av autodiesel, var det en økning i perioden fra januar til april på 5,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er den avgiftspliktige autodieselen som øker mest. Salget av bilbensin har økt med 1,5 prosent. Det samlede salget av petroleums-produkter var 3140 millioner liter i perioden fra januar til april.

April måned
Det ble til sammen solgt 799 millioner liter petroleumsprodukter i april. Det er en knapp økning på 0,8 prosent i forhold til april i fjor.

Salget av diesel var 147 millioner liter, hvorav 87 millioner liter var avgiftspliktig diesel. Det betyr en nedgang i salget på 5,1 prosent for diesel sett under ett, og 3,5 prosent nedgang for den avgiftspliktige autodieselen. De foregående månedene var det en økning i salget.

Salget av bilbensin for april måned var 193 millioner liter. Det er en økning på 2,3 prosent.

Salget av lette fyringsoljer ble redusert med 8,4 prosent, mens salget av fyringsparafin økte med 5,6 prosent i april.

Tallene for salget i april er påvirket av påsken. Det betyr at det var færre virkedager i april i år enn i april i 1997.

Om statistikken
Statistikken omfatter leveringer i Norge og på norsk kontinentalsokkel og forsyning av utenlandske skip og fly, selv om faktura er sendt til en kjøper med adresse i utlandet. Leveranser til norske skip og fly i utlandet er ikke med. En bør ellers merke seg at tallene i oversikten ikke viser forbruket, men salget. For å komme fram til forbruket må en korrigere for lagerendringer hos brukerne. Produkter solgt som bunkers er leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet. Det var 19 utkjøringsdager i april i år mot 22 i fjor.

Ny statistikk

Salg av petroleumsprodukter, april 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk.
Mer informasjon og e-post: live.tanum@ssb.no, tlf. 21 09 49 19, eller ann.christin.boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 22, 1998 [an error occurred while processing this directive]