[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 19, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1998:

Rekordhøyt elforbruk


Forbruket av elektrisk kraft var i mars 11 733 GWh. Dette er en økning på 10,5 prosent fra samme måned året før, og er det høyeste forbruket som er registrert for denne måneden.
Det rekordhøye elforbruket i mars var 4,2 prosent høyere enn den forrige rekorden for denne måneden fra 1996. Mens forbruket totalt økte med 10,5 prosent fra mars i fjor til mars i år, økte forbruket i kraftintensiv industri med 7,1 prosent. Forbruksøkningen var størst i produksjonen av aluminium med mer. Det totale elforbruket for første kvartal i år var på 34 750 GWh, en økning på 7,4 prosent fra samme periode i fjor. Gjennomsnittet for første kvartal i perioden 1990 til 1997 er 32 881 GWh.

Eksportunderskuddet ble redusert fra 676 GWh i februar i år til 465 GWh i mars. I mars i fjor var underskuddet hele 1 031 GWh. Hittil i år er underskuddet 1 729 GWh, som utgjør 5 prosent av det totale forbruket for Norge i perioden. Underskuddet for hele fjoråret var 3 820 GWh, noe som utgjorde 3,3 prosent av forbruket. Verdien av eksportunderskuddet ble redusert fra 99,8 millioner kroner i februar til 61,6 millioner kroner i mars ifølge foreløpige tall fra utenrikshandelsstatistikken.

Høy produksjon av elkraft
Produksjonen av elektrisk kraft var i mars 11 269 GWh. Dette er en økning på 17,5 prosent fra mars i fjor, og er 3,2 prosent høyere enn gjennomsnittet for denne måneden i perioden fra 1990 til 1997. I første kvartal i år var produksjonen 33 022 GWh, en økning på hele 17,8 prosent fra første kvartal i fjor. Produksjonen var likevel 1,7 prosent lavere enn gjennomsnittet for perioden 1990 til 1997. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av mars 51,7 prosent. Gjennomsnittet (medianen) for uke 12 i perioden 1982 til 1991 er 45,6 prosent. Hordaland produserte 1 431 GWh og hadde med det størst produksjon blant fylkene i Norge. Av fylker med relativt høy produksjon hadde Buskerud størst økning med 45,6 prosent fra mars i fjor til mars i år.

Tabeller

 • Tabell 1. Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall

  Om statistikken
  Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

  [Figur 5]

  Figur 5: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-mars 1998. GWh


  Ny statistikk

  Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1998.
  Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: pal.marius.bergh @ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller ann.christin.boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 19, 1998 [an error occurred while processing this directive]