[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 13, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, februar 1998:

Flere ungdommer omkom i trafikken


14 ungdommer i alderen 15 til 24 år har omkommet i trafikken hittil i år. Ti av disse mistet livet i februartrafikken.
Totalt mistet 46 personer livet i trafikken i årets to første måneder. Det er ti flere enn for samme periode i fjor og tre flere enn gjennomsnittet for de siste ti årene.

Sammenlignet med januar og februar i fjor er det nesten en tredobling i antall omkomne 15-24-åringer. Gjennomsnittet for disse to månedene i perioden fra 1993 til 1997, viser seks omkomne. En må helt tilbake til 1992 for å finne så mange som mistet livet i denne aldersgruppen. Av de 14 omkomne i år, var seks bilførere mellom 18 og 23 år og seks bilpassasjerer var fra 18 til 24 år. Sju av ungdommene mistet livet i utforkjøring, mens fem omkom i møteulykker.

Til sammen 25 personer mistet livet på veiene i februar måned. Det er fire flere enn i samme måned i fjor. Også gjennomsnittstallet i perioden fra 1989 til 1997 viste fire færre. Bortsett fra de ti omkomne 15-24-åringene siste måned, mistet to barn mellom 7 og 14 år livet. Av de øvrige omkomne var tolv personer i aldersgruppen 25-64 år og én person var over 64 år.

Foreløpige tall viser at 771 personer kom til skade i trafikken siste måned. Tilsvarende skadetall for februar i fjor viste 674. 1 535 ble skadd i årets to første måneder. Tilsvarende tall for januar og februar i 1997 viste 1 514 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer omkommet, etter aldersgruppe. 1997, 1998 og gjennomsnitt 1993-1997


[Figur 2]

Figur 2: Personer omkommet i januar og februar. 1989-1998


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, februar 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: aud-marit.beck@ssb.no, eller Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post: asbjorn.willy.wethal@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 13, 1998