[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 11, 1998

Skattestatistikk, 1996. Inntekts- formuesfordeling for kvinner og menn

Campingstatistikk, janaur 1998

Lønnsstatistikk. Sjøfolk på skip i innenriks rutefart, november 1997

Prisstatistikk for skolebygg, 1995-1997

Eldresentre, 1996. Foreløpige tall

Hotell- og restaurantvirksomhet, 1996. Regnskapsstatistikk

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 1998

Samfunnsspeilet 1 /98

Godsbiler. Registerstatistikk. 1997

Godstransport med lastebil over grensen, 1997

Innenlandsk rutefart, 1996

Arbeidsinnsatsen i jordbruket, 1996/97:

Produksjonsindeks, bygg og anlegg,4.kv. 1997

Detaljomsetningsindeksen, januar 1998

Bygjekostnadsindeks, bustader, februar 1998

Produksjonsindeks for industrien, januar 1998:

Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1998

EUROSTAT (1995): External Trade in High-Tech Products

Hyttegrendstatistikk

Harmonisert konsumprisindeks

Utenrikshandelen med varer


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]