Ukens statistikk nr. 11, 1998

Produksjonsindeks for nybygg. Boligbygg og andre bygg enn boliger. Sesongjustert. 1995=100