Ukens statistikk nr. 7, 1998

┼pnede konkurser, etter fylke. 1.-4. kvartal 1996 og 1997