Ukens statistikk nr. 7, 1998

┼pnede konkurser. 1984-19971