Ukens statistikk nr. 3, 1998

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-november 1997. 1995