[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Hotellstatistikk, november 1997:

19 prosent økning i utenlandstrafikken


Antall utenlandske overnattinger ved norske hoteller økte med 19 prosent fra november 1996 til november 1997. Økningen var fra 117 000 til 140 000 overnattinger.
Trafikken fra innenlandsmarkedet økte også. 849 000 overnattinger i november 1996 og 884 000 overnattinger i november 1997, gir en økning på 4 prosent. Hotellene hadde totalt sett 1,024 millioner overnattinger i
november 1997. Dette representerer en økning på 6 prosent sammenlignet med november 1996. 1997 hadde for øvrig første novembermåned med over 1 million overnattinger.

Briter og svensker økte mest
Britene og svenskene bidrog med nesten halvparten av økningen i utenlandstrafikken. De økte med 6 000 og 4 000 overnattinger sammenlignet med november 1996. Med noen få unntak, viste alle nasjonaliteter spesifisert i statistikken økning sammenlignet med november 1996.

Til tross for denne økningen i november 1997, er utenlandstrafikken de første elleve måneder i 1997 fortsatt under nivået for samme periode i 1996. Det totale tallet på overnattinger fra januar til november 1997 har økt med 2 prosent, takket være økning i tallet på norske overnattinger på 4 prosent.

Liten økning i sengekapasiteten
Tallet på senger viste en liten økning på 0,5 prosent, fra 109 375 senger i november 1996 til 109 908 i november 1997. Utnytting av denne sengekapasiteten økte noe, fra 30,2 prosent i november 1996 til 31,9 prosent i november 1997. Utnyttingen av romkapasiteten økte fra 49,0 til 51,4 prosent.

Høyere losjipriser
Hotellenes gjennomsnittlige oppnådde pris per rom var i november 1997 på 631 kroner. Til sammenligning var tilsvarende pris i november 1996 på 606 kroner per rom. Hotellenes losjiomsetning økte fra 447 millioner kroner i november 1996 til 491 millioner i november 1997.

[Figur 8]

Figur 8: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet. November. 1990-1997. 1 000


Tabeller

* Tabell 13-1: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Åpne bedrifter og senger, etter fylke. November. 1996 og 1997

* Tabell 13-2: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Gjestedøgn, etter bedriftsgruppe og gjestenes nasjonalitet. Januar-november og november. 1996 og 1997


* Tabell 13-3: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Ankomne gjester, gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter bedriftsgruppe. Januar-november og november. 1996 og 1997


* Tabell 13-4: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke. November. 1996 og 1997


* Tabell 13-5: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Gjestedøgn og kapasitetsutnytting, etter fylke. Januar-november. 1996 og 1997


* Tabell 13-6: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Gjestedøgn, etter formål og fylke. November. 1996 og 1997


* Tabell 13-7: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Gjestedøgn, etter formål og fylke. Januar-november. 1996 og 1997


* Tabell 13-8: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Oppnådd pris per rom, etter bedriftsgruppe og fylke. November 1997


* Tabell 13-9: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Omsetning, etter fylke og bedriftsgruppe. November 1997


* Tabell 13-10: Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Omsetning og oppnådd pris per rom, etter fylke og bedriftsgruppe. Januar-november 1997


Ny statistikk

Hotellstatistikk, november 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post: akr@ssb.no , eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no om reiseliv generelt.

Tabellregister


* Tabell 13-11:


Ukens statistikk nr. 3, 1998