[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 1-2, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, november 1997:

Trafikkdøden fortsetter å ramme


17 personer mistet livet i trafikken i november i fjor. Dette er to færre enn i november året før. Fra januar til november omkom det imidlertid 53 flere personer enn i tilsvarende periode i 1996.
Til sammen 287 personer mistet livet i perioden fra januar til november i 1997. Gjennomsnittstallet for femårsperioden fra 1992 til 1996 viser 260 dødsofre.

Færre fotgjengere
Størst økning i antall omkomne fra 1996 til 1997 har det vært for bilførere, motorsyklister og bilpassasjerer med henholdsvis 25, 16, og 15 flere. Derimot har 16 færre fotgjengere mistet livet i 1997, sammenlignet med perioden fra januar til november året før.

Åtte bilførere i november
I november 1997 var det åtte bilførere blant de omkomne i trafikken. Tre av disse var mellom 18 og 21 år, tre var mellom 25 og 64 år og to personer var i 75-årsalderen. Novembertrafikken krevde i tillegg tre bilpassasjerer, én syklist og fem fotgjengere.

Ifølge en foreløpig oversikt kom 694 personer til skade i trafikken i november. Tilsvarende tall for 1996 viste 848 skadde. Foreløpige tall for 1997 viser totalt 10 392 trafikkskadde, mens tilsvarende skadetall for perioden fra januar til november i 1996 var 10 535.

[Figur 1]

Figur 1: Personer drept i januar-november.1988-1997


[Figur 2]

Figur 2: Personer drept, etter trafikantgruppe. Januar-november 1992-1997. 1992 =100


Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, november 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Asbjørn Wethal, tlf. 62 88 54 15, e-post: aww@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 1-2, 1998