Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Sum skattefradrag AMS. 1992-1996. Millioner kroner