Ukens statistikk nr. 50, 1997

Transportarbeid med norske godsbiler i utenlandstransport. 1996-1997. Kvartal