[Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 48, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, oktober 1997:

Kraftig økning i antall trafikkofre


38 personer mistet livet i trafikken i oktober. Dermed er oktober den måneden hvor flest har mistet livet hittil i år. Dette viser foreløpige tall.
Oktober ble en dyster ulykkesmåned med fem flere omkomne enn i september, da 33 personer mistet livet i trafikken. Tallet på dødsofre har også økt sammenlignet med oktober i fjor. Da omkom 27 personer i trafikken. Antall personer som mistet livet i oktobertrafikken er 15 flere enn gjennomsnittstallet for femårsperioden fra 1992 til 1996.

Yngre og eldre bilførere
Av de omkomne i oktober var 19 bilførere. Det var flest yngre og eldre bilførere som omkom. Seks bilførere var mellom 19 og 28 år, mens fem var mellom 70 og 82 år. Ellers var tre personer i alderen 33 til 37 år, fire var mellom 50 og 59 år, mens en person var i 60-årsalderen.

Oktobertrafikken krevde i tillegg elleve bilpassasjerer, en motorsyklist, en mopedist, fire fotgjengere, en syklist og en annen trafikant. Tre barn under 12 år mistet livet i trafikken. To av disse barna var fotgjengere, mens det tredje barnet var syklist.

25 prosent flere enn i fjor
Hittil i år har totalt 269 personer omkommet i trafikken. Dette er rundt 25 prosent mer enn for perioden fra januar til oktober i fjor, da 215 personer omkom.

En må helt tilbake til 1990 for å finne tilsvarende tall for dødsofre i trafikken i denne perioden. I 1990 omkom 270 personer i trafikken. Gjennomsnittstallet for femårsperioden fra 1992 til 1996 viser 238.

Den kraftige økningen i antall omkomne i år har kommet fra juni måned til oktober. I disse fem månedene i år har trafikken krevd 162 liv. I 1994, 1995 og 1996 omkom henholdsvis 128, 112 og 123 personer i samme periode.

993 trafikkskadde
Ifølge den første oversikten for oktober, kom 993 personer til skade i trafikken. I samme måned i fjor var det 884 skadde. Foreløpige tall hittil i år viser 9 579 skadde. Tilsvarende tall i 1996 viste 9 377 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 1]

Figur 1: Personer drept i januar-oktober. 1988-1997


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, oktober 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 48, 1997