Ukens statistikk nr. 45, 1997

Gjennomsnittleg årsbetaling for eitt barn, etter region, barnehagetype og hushaldet si samla brutto årsinntekt. 2. halvår 1997. Kroner