Ukens statistikk nr. 43, 1997

Folketrygdens minsteytelser, gjennomsnittlig sosialhjelpssatser og gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp per måned. Enslig, ektepar og ektepar med ett barn. 1996. 1 000 kroner