[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 42, 1997

Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1997:

Økt timefortjeneste


I industrien var den gjennomsnittlige timefortjenesten kr 118,86 i 2. kvartal 1997. Dette tilsvarer en økning fra 2. kvartal 1996 på 4,4 prosent.

Timefortjenesten for menn i industri var i 2. kvartal 1997 kr 121,77 og for kvinner kr 105,48. Dette utgjør en økning fra 2. kvartal 1996 på henholdsvis 4,4 og 4,6 prosent.

I privat byggevirksomhet var den gjennomsnittlige timefortjenesten for mannlige arbeidere kr 121,24 og i anleggsvirksomhet kr 155,04. I byggevirksomhet økte timefortjenesten med 6,4 prosent fra 2. kvartal 1996 til 2. kvartal 1997. Timefortjenesten i anleggsvirksomhet økte med 8,4 prosent fra 2. kvartal 1996.

Statistikken bygger på oppgaver fra medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon.Gjennomsnitts-fortjenesten omfatter tidlønn, akkord og overtid. Offshorearbeidere er inkludert i statistikken.

Ny statistikk

Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Aud Tønder,
tlf. 62 88 51 81, e-post: aat@ssb.no eller Trond Bagaas, tlf. 62 88 52 27, e-post: tba@ssb.no

Tabeller

Ukens statistikk nr. 42, 1997