Ukens statistikk nr. 41, 1997

Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraft- intensiv industri. Måned. GWh