Ukens statistikk nr. 41, 1997

Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh