Ukens statistikk nr. 38, 1997

Verdi av fangsten fordelt på fiskeslag. 1. halvår 1997