Ukens statistikk nr. 38, 1997

Oppfiska kvantum fordelt på fiskeslag. 1. halvår 1997