Ukens statistikk nr. 37, 1997

Barnevernsinstitusjonsplasser per 10 000 barn 0-17 Śr. Fylke. 1995 og 1996