[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, juli 1997:

30 omkom i julitrafikken


30 personer mistet livet og 1 004 kom til skade på veiene i juli, viser foreløpige tall. Tilsvarende tall for samme måned i fjor var 27 omkomne og 904 skadde. Gjennomsnittet for juli måned i femårsperioden 1992-1996 var også 27 omkomne, mens antall skadde var 925.
Det endelige skadetallet for juli 1996 steg imidlertid til 1 167.

Av de omkomne siste måned var 14 bilførere. Fem av disse var under 25 år, åtte var mellom 25 og 64 år, mens én person var over 64 år. 11 bilpassasjerer mistet livet. To av disse var barn under 15 år, mens det var tre omkomne i hver av aldersgruppene 15-24, 25-64 og 65 år og over. Videre omkom to motorsyklister, én mopedist og to fotgjengere.

165 personer omkom og 6 242 ble skadet i trafikken i årets første sju måneder. Dette er 26 flere omkomne og 380 flere skadde enn for perioden fra januar til juli i fjor. Gjennomsnittstallet for perioden 1992 til 1996, viser 166 omkomne og 6 131 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 8]

Figur 8: Personer drept i januar-juli. 1988-1997


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, juli 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 35, 1997