[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 34, 1997

Personell i barnevernstjenesten, 1996:

Store forskjeller mellomfylkene i barnevernstjenesten


Det er fortsatt store fylkesvise forskjeller i bemanningen i den kommunale barnevernstjenesten. Barnevernet i Oslo hadde 38 ansatte per 10 000 barn i fjor. I Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag var det 16 ansatte på samme antall barn. Også i Aust-Agder, Oppland og Nordland hadde barnevernet få ansatte i forhold til antall barn.
Finnmark og Vest-Agder har hatt den største nedgangen i stillinger, mens Østfold og Buskerud har størst økning i stillinger i forhold til barnebefolkningen. Ellers er det bare små endringer fra i fjor.

Ser vi antall ansatte i barnevernstjenesten i forhold til antall barn under 18 år, lå landsgjennomsnittet i fjor på 23 årsverk per 10 000 barn. Det er like mange årsverk som året før.

Antall besatte stillinger i den kommunale barnevernstjenesten økte med 1 prosent fra i fjor. Bemanningen er likevel på samme nivå som i 1995, målt i forhold til antall barn under 18 år. Ved utgangen av 1995 stod 106 stillin-ger i barnevernstjenesten ubesatt. Dette utgjør 4 prosent av samtlige stillinger, når disse er omregnet til heltidsstillinger. For første gang på to år går ikke tallet på ubesatte stillinger ned.

Færre ufaglærte
Antall ufaglærte i barnevernstjenesten fortsetter å synke. I 1994 var hele 161 årsverk besatt med ufaglært personell. Året etter var tallet sunket til 142 årsverk, og ved utgangen av 1996 var det registrert 129 årsverk med ufaglært personell. Når det gjelder antall engasjementstillinger er antallet tilnærmet det samme som året før. De 64 årsverkene som ved utgangen av 1996 var engasjementstillinger utgjør nær 3 prosent av samtlige årsverk i den kommunale barnevernstjenesten.

Det var i alt registrert 2 385 besatte stillinger i barnevernet ved utgangen av 1995. Det er 24 flere enn på samme tidspunkt året før. Endringene fra år til år kan skyldes usikkerhet knyttet til registreringen av årsverk, fordi skillet mellom barnevernstjeneste, sosialtjeneste og andre kommunale tjenester ikke alltid er like klart.

37 prosent av de ansatte i barnevernet i 1996 hadde sosionomutdanning, samme andel som året før. Barnevernspedagogene stod for 33 prosent av årsverkene, og det er samme andel som året før. Personer med annen høgskole- og universitetsutdanning økte sin andel fra 13 til 14 prosent siste år.

Ny statistikk

Personell i barnevernstjenesten, 1996.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk(NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon: Trygve Kalve, tlf. 21 09 46 49, e-post: tak@ssb.no eller Johanna Sørøy, tlf. 21 09 46 41, e-post: jsr@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 34, 1997