[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 34, 1997

Veitrafikkulykker med personskade:

Om lag 100 barn skadet på skoleveien hvert år


Fra 1992 til 1996 har i gjennomsnitt 100 barn under 15 år hvert år kommet til skade på vei til eller fra skolen. På disse fem årene har fem barn mistet livet på skoleveien, to i 1994 og tre i 1996.
I 1996 ble 102 barn skadet i trafikken mens de var på vei til eller fra skolen. Ett av de skadde barna var under seks år, mens 12 var 6-7 år, 15 var mellom 8 og 9 år og 74 var i aldersgruppen 10-14 år. De tre barna som omkom på skoleveien i fjor var under åtte år, mens de to omkomne i 1994 var mellom 10 og 14 år. Alle fem var fotgjengere.

Et barn under seks år ble skadd i trafikken til eller fra skole i 1995. 8 barn var 6-7år, 22 var 8-9 år og 68 var mellom 10 og 14 år.

Av de 102 skadde i 1996 var to akende, 46 syklister mens 54 var fotgjengere.

Nesten to tredeler av ulykkene til eller fra skole, skjer innenfor tettbebyggelse.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 12]

Figur 12: Barn skadd i trafikken til/fra skole. 1992-1996


Kilde

Veitrafikkulykker med personskade.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 34, 1997