Ukens statistikk nr. 33, 1997

Omkomne bilførere, etter alder.