Ukens statistikk nr. 33, 1997

Bilførere i prosent av alle om-