Ukens statistikk nr. 33, 1997

Personer drept i januar-juni.