Ukens statistikk nr. 33, 1997

Utvikling i prisen på elektrisk kraft til forbruker