[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 26, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, mai 1997:

Maitrafikken krevde 26 liv


26 personer mistet livet på veiene i mai. Dette er like mange omkomne som for mai i fjor og én mer enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Ifølge den første oversikten kom 798 personer til skade i maitrafikken i år. Tilsvarende oversikt i fjor viste 777 personskader.
Av de omkomne siste måned var 14 bilførere. Seks av disse var mellom 19 og 24 år, fem var fra 26 til 38 år, én var i 50-årsalderen og to var over 70 år. De øvrige omkomne var fem bilpassasjerer, to motorsyklister, tre syklister, én fotgjenger og én annen trafikant.

Fra januar til mai i år har trafikken krevd 107 dødsofre. Dette er 15 flere enn tilsvarende periode i fjor, men fire færre enn gjennomsnittet for perioden fra 1992 til 1996.

Ni barn omkom
Ni barn under 15 år mistet livet i årets første fem måneder. Det er to færre enn i fjor. Derimot har dødsulykkene økt i ungdomsgruppen 15-24 år, sett i forhold til 1996. Fra januar til mai i år har 23 ungdommer i denne aldersgruppen mistet livet. Det er sju flere enn året før. Tallet på drepte unge bilførere (18-24 år) økte fra ni i fjor til 15 i år. Videre har fem bilpassasjerer, én motorsyklist og to fotgjengere mistet livet i denne aldersgruppen hittil i år. Her var det små forandringer fra i fjor.

57 personer mellom 25 og 64 år har omkommet hittil i år. Dette er 25 flere enn i 1996. Også i denne aldersgruppen var det antall omkomne bilførere som økte mest, med 38 hittil i år og 20 i fjor.

Færre eldre
Antall dødsofre i aldersgruppen over 64 år er nesten halvert fra 1996 til 1997. I fjor omkom 33 personer over 64 år mot 18 hittil i år.

Til sammen 4 020 personer er skadd hittil i 1997. Den første oversikten for perioden fra januar til mai i fjor viste 3777 skadde.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, mai 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 26, 1997