Ukens statistikk nr. 24, 1997

Andel heltidsansatte med overtid i alt og i utvalgte næringer. 2. kvartal 1996. Prosent