Ukens statistikk nr. 24, 1997

Lærlinger etter kjønn og alder. 1. oktober 1996