[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 22, 1997

Jegerregister, 1996/97:

Antall kvinnelige jegere doblet på ti år


De fleste av de 175 300 personene som betalte jegeravgift i 1996/97 var menn. Men antall kvinner som har betalt jegeravgift har økt fra 2 900 i 1987/88 til 6 100 i 1996/97. I fire av landets kommuner var 10 prosent av jegerne kvinner i 1996/97.
Eldste mann som betalte jegeravgift siste jaktår var 96 år. Eldste kvinne var 82 år. Statistikken sier ikke noe om de to var på jakt.

Av alle personene som betalte jegeravgift, var mennene i gjennomsnitt 7år eldre en kvinnene. Gjennomsnittlig alder uansett kjønn, var 42 år.

Av dem som betalte jegeravgift var knapt 2 000 utlendinger. De fleste utlendingene var fra Danmark, Sverige og Tyskland.

11 200 personer bestod jegerprøven. 16 prosent av disse var kvinner. Gjennomsnittlig alder på alle personer som bestod jegerprøven var 26 år.

[Figur 6]

Figur 6: Jegere etter bostedsfylke. Absolutte tall. 1996/97


Ny statistikk

Jegerregister, 1996/97.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk og Skogstatistikk. Mer informasjon: Hanne Haanæs, tlf. 62 88 52 38, e-post: hbh@ssb.no eller Kristian Birkeland, tlf. 62 88 52 56, e-post: kbi@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 22, 1997