[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 22, 1997

Veitrafikkulykker med personskade, april 1997:

Færre fotgjengere drept i trafikken


81 personer har mistet livet i trafikken til og med april måned, viser foreløpige tall. Dette er 15 flere enn for samme periode i fjor. Da var imidlertid tallet på omkomne for mars og april spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år. Antall omkomne fotgjengere er halvert fra 1996 til 1997.
Det er spesielt nedgang for fotgjengere over 64 år. Tre i denne aldersgruppen har mistet livet i år. I fjor var det ni. Av de øvrige omkomne hittil i år er 47 bilførere og 13 passasjerer, tre motorsyklister, én mopedist, to syklister, seks fotgjengere, tre akende og tre andre trafikanter. Her var det henholdsvis 15 og fire flere bilførere og passasjerer, sett i forhold til 1996, mens det var små forandinger for resten av trafikantgruppene.

Møre og Romsdal fylke har flest trafikkdrepte i årets første fire måneder, med ni i år og to i fjor. Fem av de ni omkom i apriltrafikken. Alle fem var bilførere. Fylkene Oppland, Aust- og Vest Agder og Sogn og Fjordane hadde færrest omkomne, med to hver.

Apriltrafikken krevde 18 dødsofre og 742 kom til skade, viser den første oversikten. I april måned i fjor omkom ni personer og 583 ble skadd. Til sammen 3 131 personer er skadd hittil i 1997.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 2]

Figur 2: Omkomne fotgjengere. Januar-april


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, april 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf. 62 88 54 20, e-post: amb@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 22, 1997