Ukens statistikk nr. 17, 1997

Transportmengde etter noen viktige mottaker-/avsenderland. 1996