Ukens statistikk nr. 17, 1997

Sum utlignet skatt på inntekt. Millioner kroner