Ukens statistikk nr. 17, 1997

Personinntekt etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt. Kroner