Ukens statistikk nr. 17, 1997

Plasser i institusjoner og andre boformer for eldre