Ukens statistikk nr. 17, 1997

Holdning til hvordan u-hjelpen bÝr fordeles. Prosent