Ukens statistikk nr. 17, 1997

Andel som mener u-hjelpen burde vært større, mindre, sløyfet helt eller er passe. Prosent