Ukens statistikk nr. 17, 1997

Andel for og mot u-hjelp. Prosent