Ukens statistikk nr. 17, 1997

Avvirkning fordelt på hogstmaskin og andre hogstmetoder. 1 000 kubikkmeter