Ukens statistikk nr. 17, 1997

Indikator på ressursknapphet1. Prosent. Kvartal