Ukens statistikk nr. 17, 1997

Kapasitetsutnyttingsgraden. Veid gjennomsnitt. Prosent. Kvartal