Ukens statistikk nr. 17, 1997

Ordretilgang etter marked, faktisk utvikling1. Kvartal