Ukens statistikk nr. 17, 1997

Produksjon og sysselsetting, faktisk utvikling1. Kvartal